پذیرش

image
image
image
image
image
image
image
پذیرش

در این قسمت اطلاعات تیم خود را ثبت کنید. اطلاعات شما ارزیابی میشود و در صورت مساعد بودن شرایط استارتاپ شما توسط ما پذیرش و از خدمات شتاب دهنده خیام بهره مند خواهید شد.
 

1-ثبت اطلاعات استارتاپ

فرآیند ورود به دوره کشف شتابدهنده فردوسی با ثبت اطلاعات استارتاپ توسط بنیان گذار آن شروع می شود. لازم است تمامی استارتاپ های متقاضی خدمات شتابدهنده، فارغ از این که در چه مرحله ای هستند، این کار را انجام دهند.

image
image

2-ارزیابی استارتاپ و اعلام نتیجه

در صورت مساعد بودن نظر تیم ارزیابی، از شما برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت خواهد شد. شتابدهنده فردوسی برای پذیرش استارتاپ‌ها در دوره کشف 4 ملاک دارد: 1.تعداد اعضای تیم حداقل دو نفر باشد؛ 2. محصول اولیه داشته باشد (صرفاً ایده نباشد)؛ 3. بازار انتخابی آنها ظرفیت جذابی داشته باشد (ایده تکراری نباشد)؛ 4. هر کدام از اعضای تیم هفته‌ای20 ساعت در مکان شتابدهنده حاضر شوند و روی استارتاپ خود کار کنند. در صورتی که استارتاپ آمادگی لازم برای ورود به شتابدهنده را نداشته باشد، نکاتی که مانع ورود به دوره کشف بودند به اطلاع بنیان گذار خواهد رسید

 

3-جلسه مصاحبه

از بنیان گذار استارتاپ دعوت می شود تا با تمامی اعضای تیم خود در این جلسه، که به منظور آشنایی بیشتر با کسب و کار استارتاپ است، حضور یابند. 15 دقیقه ابتدایی جلسه به ارائه بنیان گذار و معرفی اعضای تیم اختصاص داشته و در 15 دقیقه بعدی، تیم ارزیابی سوالات خود را مطرح می کند.

image
image

4-اعلام نتیجه جلسه مصاحبه

در صورت جلب نظر تیم ارزیابی در جلسه مصاحبه اولیه، از استارتاپ خواسته میشود به منظور بررسی عمیق تر و دقیق تر، مدل کسب و کار خود را در یک فیلم 5 دقیقه ای بررسی کرده و برای تیم شتابدهی ارسال کند.جهت آماده سازی فیلم مورد نظر ،طبق آموزش ویدئویی زیر عمل کنید و نحوه ارسال ویدئو توسط کارشناس شتابدهی به شما اطلاع داده خواهد شد و در صورت عدم پذیرش، موانع ورود استارتاپ به دوره کشف اطلاع داده می شوند.

 

 

5-جلسه دفاع نهایی

جلسه ایست با حضور هیئت داوران شتابدهنده که متشکل از مدیر عامل، مدیر اجرایی و اعضای تیم شتابدهی. بنیان گذار استارتاپ 30 دقیقه فرصت دارد تا تیم داوری را مجاب کند که آینده ای روشن را پیشِ رو دارد. 5 دقیقه به ارائه و 25 دقیقه به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.

image
image

6-اعلام نتیجه نهایی

در صورتی که نظر تیم داوری نسبت به وضعیت استارتاپ مساعد باشد، مجوز ورود به کشف را پیدا کرده است. لزوما همه شرکت کنندگان در جلسه دفاع به دوره کشف ورود پیدا نمی کنند. در صورتی که استارتاپ از ورود به این دوره باز بماند، نکاتی که می توانند کارگشای آنها در ادامه مسیرشان باشند به اطلاع شان خواهد رسید. هر زمان که کاستی های استارتاپ برطرف شوند، بنیان گذار می تواند فرم پذیرش را دوباره پر نموده و شانس خود را برای حضور در دوره کشف امتحان کند!

 

image
image