پذیرش استارتاپ

image
image
image
image
image
image
image

در این قسمت اطلاعات تیم خود را ثبت کنید. اطلاعات شما ارزیابی میشود و در صورت مساعد بودن شرایط استارتاپ شما توسط ما پذیرش و از خدمات شتاب دهنده خیام بهره مند خواهید شد.

پذیرش استارتاپ

فرم زیر را بصورت کامل پر کنید

فرم زیر را با دقت و بصورت کامل پر کنید

فرم زیر را با دقت و بصورت کامل پر کنید