شتاب

image
image
image
image
image
image
image
شتاب

دوره شتاب دوره ای 8 ماهه است که فرصتی برای استارت آپ ها فراهم خواهد ساخت تا بتوانند کسب و کار خود را بالغ تر کنند و برای جذب سرمایه گذار آماده شوند. در این دوره علاوه بر خدمات آموزشی و فضای اشتراک کاری به هرتیم یک منتور متناسب با کسب وکار خود اختصاص خواهدیافت. هم چنین اعتباري 35 ميليون توماني به تيم‌ها داده خواهدشدکه به صورت زير مي باشد:

image

20 ميليون تومان به صورت نقد


10 ميليون تومان تبليغات در رسانه هاي خبري وابسته به شتابدهنده و بازارسازي براي تيم


5 ميليون تومان جهت طراحي زيرساختهاي تبليغاتي نظير طراحي کمپين هاي تبليغاتي و IT تيم نظير طراحي سايت، اپليکشن و غيره

لازم به ذکر است که در اين دوره فرآيند حقوقي ثبت شرکت تيم ها تا انتهاي دوره تکميل خواهد شد و 15 درصد از سهام آنها به شتابدهنده تخصيص خواهد يافت. همچنین شتابدهنده با استفاده از شبکه سرمایه گذاران خود، به استارت آپ ها کمک خواهد کرد سرمایه گذار مناسب برای استارت آپ خود بیابند.

 

image
image