همکاران

image
image
image
image
image
image
image
مجید آزاد

مجید آزاد

مدیر طراحی وب سایت

ایشان از اساتید برحسته دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بوده و در طوال دئران تدریس خود از فعالین مرکز آموزش فنی و حرفه ای می باشند. ایشان همچنین خود داری یک مرکز آموزش علوم کگامپیوتر هستند.

شبکه های اجتماعی: