همکاران

image
image
image
image
image
image
image
مجید آزاد

مجید آزاد

پشتبان برنامه نویسی

ایشان از اساتید برحسته دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بوده و در طول دوران تدریس خود از فعالین مرکز آموزش فنی و حرفه ای می باشند. ایشان همچنین خود دارای یک مرکز آموزش علوم کامپیوتر هستند.

شبکه های اجتماعی: