همکاران

image
image
image
image
image
image
image
وحید یوسفی

وحید یوسفی

مالک سایت

موسی الرضا یوسفی هستم. مقطع کارشناسی را در دانشگاه فردوسی مشهد و در رشته ریاضی کاربردی گرایش کامپیوتر به پایان رسانده و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک از مرکز آموزش های الکترونیک دانشگاه فردوسی مشهد اخذ نموده ام. سالیان زیادی را به عنوان تحلیل گر، مجری و پشتیبان سیستم های نرم افزاری سازمان ها و نهادهای مختلف شهر مشهد که در مرکز کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد طراحی و نوشته شده و اجرا میشد بر عهده داشته ام. سی و اندی سال سابقه خدمت دولتی در دانشگاه ...

شبکه های اجتماعی: