09015537050 - 05138846533 پشتیبانی مشتری

101 راه برای نبلیغ کالا

30,000 تومان 35,000 تومان

چندبار شنیده اید که بهترین نوع تبلیغات «زبانی» است ؟این موضوع حقیقت دارد. اغلب ما نسبت ب ...

دسترسی:

کلمات کلیدی: راه حل,

چندبار شنیده اید که بهترین نوع تبلیغات «زبانی» است ؟این موضوع حقیقت دارد. اغلب ما نسبت به صدها آگهی تجاری که هر روزدرپی جلب توجه ما هستند ، تقریباً مصونشدهایم: نوار ویدئو رابا سرعت جلو میبریم، موج رادیوی خودرو را تغییر می دهیم ، به سرعت از صفحه ی آگهی های مجله می گذریم و میکوشیم به ورای تابلوهای تبلیغاتی در جاده ها نگاه کنیم . اما وقتییک دوست کالا یا مؤسسه ای را توصیه می کند ، نه فقط توجه می کنیم بلکه به احتمال زیاد طبق آن توصیه عمل می نماییم.
بسیاری معتقدند که نظرهای بیانی و شفاهی مطلوب ناشی از بخت خوش هستند .ما نیز کاملاً موافقیم که بخت خوش در اغلب موفقیت های تجاری نقش بازی می کند. این کتاب 101 راه برای کمک به شما جهت تغییر وضع به نفع شما را ارائه می نماید.

۰ نظر

افزودن نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شد.

امتیاز شما