کامپیوتر

آشنتایی با کامپیوتر
۴۰۰ تومان
پیش نمایش دوره
کامپیوتر

آشنتایی با کامپیوتر

رایانه یا کامپیوتر (Computer)، وسیله ای است که میتوان با برنامه نویسی، آن را جهت انجام رشته ای از عملیات منطقی یا محاسباتی تنظیم کرد. رایانه های مدرن ...

(145)