پذیرش مدرس

همكاري با شما، افتخار ماست.

خيام آموزش يار، موسسه اي آنلاین است که آموزش‌های کاربردی و مورد نیاز فراگيران، دانشجویان و كليه افرادي كه نيازمند آموزشي خاص هستند را ارائه می‌دهد. در همین راستا اين موسسه با امكان بهره مندي از تجهيزات شبكه اي آنلاین، آموزش‌هاي مورد نظر ايشان را در اولويت آموزش هاي خود قرار داده است. آموزش‌های خيام ، به صورت غير حضوري  تهیه و فراگيران مي توانند از خانه، محل كار، اداره و يا سازماني كه در آن مشغول به كار هستند آموزش هاي لازم را ببينند. به منظور شروع همکاری و پیوستن به اعضای هیات علمی خيام لطفاً اطلاعات خواسته شده ذيل را تكميل نمائيد.