مدیریت فروش

انواع روش های فروش
۶۰۰ تومان
پیش نمایش دوره
مدیریت فروش

انواع روش های فروش

ف روشندگی یکی از سود آور ترین شغل های دنیا به حساب می آید و تمامی مردم در تمام طول زندگیِ خود به نوعی یک فروشنده هستند. قبلا در مورد تعاریف مختلف فر ...

(145)
راه های افزایش فروش
۲,۰۰۰ تومان
پیش نمایش دوره
مدیریت فروش

راه های افزایش فروش

اگر کسب وکاری را شروع کرده اید و مشتریانی دارید، بنابراین فروش شما قابل افزایش است. نکته مهم آن است که از روش های مناسب برای افزایش فروش استفاده کنی ...

(145)