مدیریت کارآفرینی

روش های طراحی پلان کاری
۴۰۰ تومان
پیش نمایش دوره
مدیریت کارآفرینی

روش های طراحی پلان کاری

به جرأت می توان گفت هر گامی که در فرآیند راه اندازی کسب و کارها برمی دارید مهم است. اما در این میان یک مرحله وجود دارد که تحت هیچ شرایطی نمی توانید از ...

(145)