مدیریت عمومی

فنون مذاکره
۸۰۰,۰۰۰ تومان
پیش نمایش دوره
مدیریت عمومی

فنون مذاکره

انسان موجودی اجتماعی است و تقریبا تمام منافعش ارتباط مستقیمی با نحوه ی مذاکره و گفتگو با دنیای پیرامونش دارد. هر فردی در مذاکره معمولا تلاش می کند تا ...

(145)
گزارش نویسی
۶۰۰,۰۰۰ تومان
پیش نمایش دوره
مدیریت عمومی

گزارش نویسی

در دانشگاه بعضی وقت ها از شما خواسته می شود به جای مقاله، گزارش بنویسید و دانشجویان معمولا نمی دانند منظور از گزارش دقیقا چیست. همین اتفاق در محیط کار ...

(145)
مدیریت پروژه
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیش نمایش دوره
مدیریت عمومی

مدیریت پروژه

پروژه تلاشی است موقت به منظور تولید محصول، خدمت یا نتیجه ای منحصربه فرد. موسسه مدیریت پروژه (PMI) مدیریت پروژه را به کارگیری دانش، مهارت، ابزار و تکنی ...

(145)