سیستم های عامل

سیستم عامل ویندور
۵۰۰ تومان
پیش نمایش دوره
سیستم های عامل

سیستم عامل ویندور

سیستم عامل وظیفه استفاده و کنترل سخت افزار کامپیوتر و ایجاد یک محیط نرم افزاری قدرتمند و در عین حال ساده برای انجام کارهای کاربر را بر عهده دارد. و ...

(145)