ASP.NET MVC

جزئیات

MVC چیست ؟ چرا از MVC استفاده میکنیم ؟ ، این موضوع بزرگتر از آن است که در این مقاله بتوان کامل توضیحش داد. ما درموردِ اینکه " MVC چیست ؟ " توضیح خواهیم داد . در اینجا سهلایهمعماری وجود دارد که M برای V ، MODELS برای View و C برای مهمترین قسمت ، معماری Controller .   به هر لایه در MVC مسئولیت خاصی اختصاص داده شده است . View برایظاهراست و مسئولیت نمایش خروجی نهایی به کاربر را دارد . Model ، داده ها و منطق کسب و کار را تامین می کند . بنابراین ، Model چیزی جز کلاس نیست . Model میتواند بالایه dataaccess در تعامل باشد . بعضی از Sreviceها ، مانند سرویس WCF یا Web Service ، که داده ها را میدهند . Controller در واقع قلب MVC است ، آن با هر دو لایه سر و کار دارد . به همین دلیل است که به Controller ، هماهنگ کننده (coordinator)  بین Model و View نیز می گویند .  

نظرات

4.7
بر اساس 4 نظر
5 ستاره
4 ستاره
3 ستاره
2 ستاره
1 ستاره