شتاب دهنده خیام

شتاب دهنده خیام

امروزه نقش شرکت های نوپا یا استارتاپ‌ها در توسعه اقتصاد دانش بنیان بر هیچ کـس پوشـیده نیسـت. دنیای امروزه پر شده از استارتاپ هایی است که ممکن است موفق شده و به یک شرکت غول پیکر و جهانی تبدیل شوند و یا در همان نطقه اولیه خفه شده و از بین بروندشتاب دهنده کسب و کار خیام شرکتی با تجربه کاری بسیار بالا مبتنی بر رشد می باشد که به عنوان یک کاتالیزور عمل میکند و برای مدت زمان مشخصی استارتاپ ها را از طریق آموزش، تأمین سرمایه شروع به کار، تأمین فضا و محلی برای انجام امور و… از همان مراحل ابتدای راه (مرحله ایده) حمایت می کند.

مهم ترین تأثیر حضور ما برای یک استارتاپ سرعت بخشیدن به کلیه فرآیندها جهت راه اندازی و سرپا شدن می باشد تا کارآفرینان بتوانند هرچه سریع تر چرخه زندگی این استارتاپ را به یک کسب و کار از گل درآمده تبدیل نمایند.

ما در تعیین هویت مشتریان هدف و تامین منابع نظیر سرمایه و نیروی کار به صاحبان ایده ها یاری می رسانیم. برنامه هایی که شتابدهنده ما ارائه می دهد معمولا از لحاظ زمانی محدود است و سعی می کنیم دراین بازه زمانی با فراهم آوردن خـدمات آموزشـی، اندکی سرمایه و محل کار برای صاحبان ایده ها به آنها در رسیدن به هدفشان کمک کنیم.

به عبارت دیگر ما با برگزاری دوره های فشـرده حمـایتی قصـد تسـریع موفقیـت و پیشرفت شرکتهای نوپا را داریم.