مشاوره نرم افزاری

مشاوره نرم افزاری

در هر سطحی هستی کسب و کارت را رشد بده!

مشاور کسی است که همچون یک آنالیزور بخش های مختلف سازمان را واکاوی کرده و وضعیت موجود را به خوبی مشخص می نماید. لذا نقش مشاور در بهبود و توسعه کسب و کارها از اهمیت به سزایی برخوردار بوده که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود. از مواردی که در مشاوره کسب و کار حائز اهیت می باشند میتوان به نکات زیر اشاره نمود:
- مشخص نمودن وضعیت موجود (اینکه کجا هستیم)
- رسیدن به وضعیت ایده آل (به کجا می خواهیم برسیم)
- مشخص نمودن نقاط ضعف و قدرت درونی، فرصت ها و تهدید های بیرونی سازمان
- مشخص نمودن اهداف سالیانه و همچنین ابزارهای لازم جهت رسیدن به این اهداف
- جمع بندی و نهایی سازی طرح جامع مجموعه موردنظر
- جرایی شدن استراتژی ها و راهبردهای جدید

 

گروه مهندسی مدیریت فناوری اطلاعات خیام

جهت سفارش خود فرم زیر را تکمیل فرمایید.

درخواست مشاوره نرم افزاری