09015537050 - 05138846533 پشتیبانی مشتری

روش های پرداخت

روش های پرداخت

فروشندگان یکی از روش های پرداخت را با توجه به شرای خریداران و آگاهی از وضعیت سیاسی و اقتصادی انتخاب می کنند که هم کمترین ریسک را داشته باشد و هم سبب تسهیل و سرعت اجرای معامله شود.

1) تجارت بر اساس حساب باز (Open Account Trade)

2) برات وصولی ساده (Clean Collection)

3) برات وصولی اسنادی (Documentary Collection)

4) پیش پرداخت (Advance Payment)

5) اعتبار اسنادی (Documentary Letter of Credit)

6) پرداخت الکترونیکی (Western Union)

 

 

1) تجارت بر اساس حساب باز (Open Account Trade):

در این روش، با توجه به توافق های خریدار و فروشنده مبنی بر حمل کالا، وجه را خریدار در تاریخ معین به حساب فروشنده واریز خواهد کرد. به این ترتیب که ممکن است خریدار در پایان هر ماه و یا پس از مدت مشخصی از تاریخ هر حمل، نسبت به واریز وجه به حساب فروشنده اقدام کند و اسناد حمل، پس از حمل کالا به طور مستقیم از سوی فروشنده برای خریدار ارسال شود تا بتواند کالا را از گمرک ترخیص کند.

فروشنده می تواند این روش را با توجه به این شرایط انتخاب کند:

الف) فروشنده باید از خریدار اطلاعات دقیق داشته باشد و همچنین، به او کاملا اعتماد کند.

ب) فروشنده باید مطمئن باشد که دولت کشور خریدار، متزلزل نیست و قانونی وضع نمی کند که مانع انتقال ارز شود.

ج) فروشنده از نظر اقتصادی و مالی در وضعیت مناسبی باشد و یا برای ایجاد بازار جدید، در وضعیت مناسب قرار گیرد.

2) برات وصولی ساده (Clean Collection):

با توجه به توافق های بین خریدار و فروشنده نسبت به این روش، فروشنده کالا را برای خریدار حمل می کند و اسناد حمل کالا را نیز برای ایشان به طور مستقیم می فرستد. سپس براساس اسناد حمل، برات ساده ای را بر عهده خریدار می گذارد و برایش تنظیم می کند؛ و از طریق بانک خود یا به طور مستقیم، برای بانک خریدار برات وصول ارسال می کند تا خریدار براساس شرایط پرداخت برات (دیداری یا مدت دار) وجه برات را واریز نماید.

با توجه به این که اسناد حمل به طور مستقیم برای خریدار ارسال می شود و خریدار کالا را از گمرک ترخیص می کند، بدیهی است پس از اعلام بانک خریدار در خصوص دریافت برات، خریدار باید برای پرداخت وجه آن اقدام کند.

این روش ریسک فروشنده کم است زیرا برات از طریق بانک کارگزار او ارسال می شود و پیگیری های لازم صورت می گیرد. همچنین در صورت ارسال مستقیم برات برای بانک خریدار، بانک مزبور نیز پیگیری های لازم را برای پرداخت وجه انجام خواهد داد. ولی هیچ تعهدی برای بانک خریدار نسبت به تامین وجه و پرداخت آن به فروشنده وجود ندارد.

3) برات وصولی اسنادی (Documentary Collection):

در این روش، فروشنده پس از حمل و فرستادن کالا به کشور خریدار، اسناد حمل را به همراه برات از طریق بانک خود برای بانک خریدار می فرستد و بانک خریدار با توجه به دیداری یا مدت دار بودن برات، پس از اعلام قبولی برات از سوی خریدار و واریز وجه، اسناد را به خریدار تحویل می دهد.

در ضورتی که شرط پرداخت به صورت مدت دار باشد، بانک خریدار با دریافت وثیقه ی لازم، اسناد را به خریدار تحویل می دهد و خریدار باید وجه را در روز مقرر بپردازد و وثیقه ی خود را از بانک دریافت کند.

4) پیش پرداخت (Advance Payment):

در این روش، پس از مذاکرات خریدار و فروشنده، خریدار قسمتی یا همه ی وجه کالا را پیش از حمل آن (طبق توافق) به حساب فروشنده واریز می کند و سپس فروشنده نسبت به حمل کالا، تنظیم و ارسال اسناد به خریدار اقدام می کند.

5) اعتبار اسنادی (Documentary Letter of Credit):

در این روش، پس از افتتاح اعتبار به نفع فروشنده، وجه کالا زمانی به فروشنده پرداخت خواهد شد که کالا به طرف مقصد حمل شود و فروشنده پس از تنظیم و تکمیل اسناد مورد نیاز و با توجه به شرایط مندرج در متن اعتبار اسنادی و ارائه آن ها به بانک کارگزار خود، در صورت مغایرت نداشتن اسناد حمل و دیداری بودن شرط پرداخت، وجه را از بانک خود دریافت می کند.

0 دیدگاه

پاسخ دهید

فرم زیر را پرکنید

پستهای اخیر

نحوه چیدمان محصولات در فروشگاه آنلاین
بیت کوین چیست؟
روش های پرداخت
قیمت گذاری محصولات در فروشگاه های آنلاین